استقلال تهران - سپاهان اصفهان

97/08/4

16:45

ورزشگاه: آزادی تهران

 

 

استقلال تهران 2-1 سایپا تهران

97/07/27

15:00

ورزشگاه: --