FAF deciding on filters on post to be syndicated:

کارشناسی داوری دیدار فولاد و استقلال

Array ( [post_title] => کارشناسی داوری دیدار فولاد و استقلال [post_content] =>

به گزارش مشرق، حیدر سلیمانی در مورد قضاوت دیدار فولاد و استقلال که با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید، اظهار داشت: این بازی صحنه خاص داوری نداشت فقط در دقیقه 30 آرمین سهرابیان با آرنج به صورت سینا مریدی ضربه زد که به خاطر آن کارت زرد می‌گرفت. زیرا شدت ضربه‌اش به حدی نبود که داور بخواهد بازیکن استقلال را اخراج کند.

وی افزود: دو بازیکن در آن صحنه بر سر رسیدن به توپ جدال داشتند و ضربه خاصی وارد نشد. در واقع باید بگوییم ضربه آرنج سهرابیان به صورت مریدی ساییده شد. به همین دلیل اخطار بازیکن استقلال کافی بود.

کارشناس داوری تأکید کرد: اکنون برخی داوران ما برای کلاس آموزشی VAR در عربستان حضور دارند و داشته‌های ما در هفته دوازدهم همین نفرات بودند. کمیته داوران باید از داشته‌های خود استفاده می‌کرد.

حیدری در پاسخ به این سؤال که مؤمنی در صحنه‌ای بازیکنان فولاد را برای جدا کردن از آبی‌پوشان هُل داد، گفت: این کار ناشی از تجربه است. مؤمنی برخی مواقع جوری سوت می‌زد که بازیکنان تحریک می‌شدند یعنی با عجله به سمت آنها می‌دوید که خود به خود می‌توانست ایجاد درگیری کند. زمانی هم که تماشاگران آن همه بطری آب به زمین پرتاب کردند باید بازی را برای لحظاتی متوقف کرده و بازیکنان را به کنار خط می‌آورد. به ناظر بازی هم می‌گفت اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند بازی را ادامه نخواهم داد.

وی اضافه کرد: در طول بازی هر صحنه‌ای توپ به کناره‌های زمین رفت شاهد پرتاب بطری آب بودیم. ضمن اینکه شایسته نیست داور بازیکنان را لمس کند یا هُل دهد. اگر متقابلاً بازیکن همین کار را با داور کند باید کارت زرد بگیرد یا اخراج شود به همین خاطر است که می‌گویند وقتی داوران می‌خواهند اخطاری به بازیکن بدهند یا او را تنبیه کنند باید در فاصله‌ یک تا دو متری آنها بایستند تا بازیکن حرکت متقابل نداشته باشد.

Adblock test (Why?)

[post_excerpt] => به گزارش مشرق، حیدر سلیمانی در مورد قضاوت دیدار فولاد و استقلال که با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید، اظهار داشت: این بازی صحنه خاص داوری نداشت فقط در دقیقه 30 آرمین سهرابیان با آرنج به صورت سینا مریدی ضربه زد که به خاطر آن کارت زرد می‌گرفت. زیرا شد... [post_date_gmt] => 2023-12-09 17:10:19 [post_date] => 2023-12-09 20:10:19 [post_modified_gmt] => 2023-12-09 17:10:19 [post_modified] => 2023-12-09 20:10:19 [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [guid] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554243/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 [meta] => Array ( [enclosure] => Array ( [0] => https://cdn.mashreghnews.ir/d/2023/12/09/4/3995976.jpg 1024000 image/jpeg ) [syndication_source] => مشرق نیوز [syndication_source_uri] => https://www.mashreghnews.ir/rss [syndication_source_id] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed_id] => 8 [syndication_permalink] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554243/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 [syndication_item_hash] => 178488330f56fa6ffc666f0b8e2f222a ) [post_type] => post [post_author] => 2 [tax_input] => Array ( [category] => Array ( [0] => 25 [1] => 3 ) [post_tag] => Array ( [0] => 4 ) [post_format] => Array ( ) ) )

Decide filter: Returning post, everything seems orderly :کارشناسی داوری دیدار فولاد و استقلال

Array ( [post_title] => کارشناسی داوری دیدار فولاد و استقلال [post_content] =>

به گزارش مشرق، حیدر سلیمانی در مورد قضاوت دیدار فولاد و استقلال که با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید، اظهار داشت: این بازی صحنه خاص داوری نداشت فقط در دقیقه 30 آرمین سهرابیان با آرنج به صورت سینا مریدی ضربه زد که به خاطر آن کارت زرد می‌گرفت. زیرا شدت ضربه‌اش به حدی نبود که داور بخواهد بازیکن استقلال را اخراج کند.

وی افزود: دو بازیکن در آن صحنه بر سر رسیدن به توپ جدال داشتند و ضربه خاصی وارد نشد. در واقع باید بگوییم ضربه آرنج سهرابیان به صورت مریدی ساییده شد. به همین دلیل اخطار بازیکن استقلال کافی بود.

کارشناس داوری تأکید کرد: اکنون برخی داوران ما برای کلاس آموزشی VAR در عربستان حضور دارند و داشته‌های ما در هفته دوازدهم همین نفرات بودند. کمیته داوران باید از داشته‌های خود استفاده می‌کرد.

حیدری در پاسخ به این سؤال که مؤمنی در صحنه‌ای بازیکنان فولاد را برای جدا کردن از آبی‌پوشان هُل داد، گفت: این کار ناشی از تجربه است. مؤمنی برخی مواقع جوری سوت می‌زد که بازیکنان تحریک می‌شدند یعنی با عجله به سمت آنها می‌دوید که خود به خود می‌توانست ایجاد درگیری کند. زمانی هم که تماشاگران آن همه بطری آب به زمین پرتاب کردند باید بازی را برای لحظاتی متوقف کرده و بازیکنان را به کنار خط می‌آورد. به ناظر بازی هم می‌گفت اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند بازی را ادامه نخواهم داد.

وی اضافه کرد: در طول بازی هر صحنه‌ای توپ به کناره‌های زمین رفت شاهد پرتاب بطری آب بودیم. ضمن اینکه شایسته نیست داور بازیکنان را لمس کند یا هُل دهد. اگر متقابلاً بازیکن همین کار را با داور کند باید کارت زرد بگیرد یا اخراج شود به همین خاطر است که می‌گویند وقتی داوران می‌خواهند اخطاری به بازیکن بدهند یا او را تنبیه کنند باید در فاصله‌ یک تا دو متری آنها بایستند تا بازیکن حرکت متقابل نداشته باشد.

Adblock test (Why?)

[post_excerpt] => به گزارش مشرق، حیدر سلیمانی در مورد قضاوت دیدار فولاد و استقلال که با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید، اظهار داشت: این بازی صحنه خاص داوری نداشت فقط در دقیقه 30 آرمین سهرابیان با آرنج به صورت سینا مریدی ضربه زد که به خاطر آن کارت زرد می‌گرفت. زیرا شد... [post_date_gmt] => 2023-12-09 17:10:19 [post_date] => 2023-12-09 20:10:19 [post_modified_gmt] => 2023-12-09 17:10:19 [post_modified] => 2023-12-09 20:10:19 [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [guid] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554243/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 [meta] => Array ( [enclosure] => Array ( [0] => https://cdn.mashreghnews.ir/d/2023/12/09/4/3995976.jpg 1024000 image/jpeg ) [syndication_source] => مشرق نیوز [syndication_source_uri] => https://www.mashreghnews.ir/rss [syndication_source_id] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed_id] => 8 [syndication_permalink] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554243/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 [syndication_item_hash] => 178488330f56fa6ffc666f0b8e2f222a ) [post_type] => post [post_author] => 2 [tax_input] => Array ( [category] => Array ( [0] => 25 [1] => 3 ) [post_tag] => Array ( [0] => 4 ) [post_format] => Array ( ) ) )

FAF deciding on filters on post to be syndicated:

عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم

Array ( [post_title] => عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم [post_content] =>

مشرق نیوز - عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم

Adblock test (Why?)

[post_excerpt] => مشرق نیوز - عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم ... [post_date_gmt] => 2023-12-09 16:52:58 [post_date] => 2023-12-09 19:52:58 [post_modified_gmt] => 2023-12-09 16:52:58 [post_modified] => 2023-12-09 19:52:58 [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [guid] => https://www.mashreghnews.ir/photo/1554241/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 [meta] => Array ( [enclosure] => Array ( [0] => https://cdn.mashreghnews.ir/d/2023/12/09/4/3995960.jpg 1024000 image/jpeg ) [syndication_source] => مشرق نیوز [syndication_source_uri] => https://www.mashreghnews.ir/rss [syndication_source_id] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed_id] => 8 [syndication_permalink] => https://www.mashreghnews.ir/photo/1554241/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 [syndication_item_hash] => 5da3a5ec06048d3b50ec51697308e747 ) [post_type] => post [post_author] => 2 [tax_input] => Array ( [category] => Array ( [0] => 25 [1] => 3 ) [post_tag] => Array ( [0] => 4 ) [post_format] => Array ( ) ) )

Decide filter: Returning post, everything seems orderly :عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم

Array ( [post_title] => عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم [post_content] =>

مشرق نیوز - عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم

Adblock test (Why?)

[post_excerpt] => مشرق نیوز - عکس/ جدول لیگ برتر در پایان هفته دوازدهم ... [post_date_gmt] => 2023-12-09 16:52:58 [post_date] => 2023-12-09 19:52:58 [post_modified_gmt] => 2023-12-09 16:52:58 [post_modified] => 2023-12-09 19:52:58 [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [guid] => https://www.mashreghnews.ir/photo/1554241/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 [meta] => Array ( [enclosure] => Array ( [0] => https://cdn.mashreghnews.ir/d/2023/12/09/4/3995960.jpg 1024000 image/jpeg ) [syndication_source] => مشرق نیوز [syndication_source_uri] => https://www.mashreghnews.ir/rss [syndication_source_id] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed_id] => 8 [syndication_permalink] => https://www.mashreghnews.ir/photo/1554241/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 [syndication_item_hash] => 5da3a5ec06048d3b50ec51697308e747 ) [post_type] => post [post_author] => 2 [tax_input] => Array ( [category] => Array ( [0] => 25 [1] => 3 ) [post_tag] => Array ( [0] => 4 ) [post_format] => Array ( ) ) )

FAF deciding on filters on post to be syndicated:

فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰

Array ( [post_title] => فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰ [post_content] =>

فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰ - مشرق نیوز

Adblock test (Why?)

[post_excerpt] => فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰ - مشرق نیوز ... [post_date_gmt] => 2023-12-09 16:46:27 [post_date] => 2023-12-09 19:46:27 [post_modified_gmt] => 2023-12-09 16:46:27 [post_modified] => 2023-12-09 19:46:27 [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [guid] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554239/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%B0 [meta] => Array ( [enclosure] => Array ( [0] => https://cdn.mashreghnews.ir/d/2023/12/09/4/3995970.jpg 1024000 image/jpeg ) [syndication_source] => مشرق نیوز [syndication_source_uri] => https://www.mashreghnews.ir/rss [syndication_source_id] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed_id] => 8 [syndication_permalink] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554239/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%B0 [syndication_item_hash] => a6b3abdda125c286c847b461c6236aa1 ) [post_type] => post [post_author] => 2 [tax_input] => Array ( [category] => Array ( [0] => 25 [1] => 3 ) [post_tag] => Array ( [0] => 4 ) [post_format] => Array ( ) ) )

Decide filter: Returning post, everything seems orderly :فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰

Array ( [post_title] => فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰ [post_content] =>

فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰ - مشرق نیوز

Adblock test (Why?)

[post_excerpt] => فیلم/ خلاصه دیدار فولاد ۰ - استقلال ۰ - مشرق نیوز ... [post_date_gmt] => 2023-12-09 16:46:27 [post_date] => 2023-12-09 19:46:27 [post_modified_gmt] => 2023-12-09 16:46:27 [post_modified] => 2023-12-09 19:46:27 [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [guid] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554239/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%B0 [meta] => Array ( [enclosure] => Array ( [0] => https://cdn.mashreghnews.ir/d/2023/12/09/4/3995970.jpg 1024000 image/jpeg ) [syndication_source] => مشرق نیوز [syndication_source_uri] => https://www.mashreghnews.ir/rss [syndication_source_id] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed] => http://ftr.fivefilters.org/makefulltextfeed.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mashreghnews.ir%2Frss%3Fkw%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584&max=10 [syndication_feed_id] => 8 [syndication_permalink] => https://www.mashreghnews.ir/news/1554239/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%B0 [syndication_item_hash] => a6b3abdda125c286c847b461c6236aa1 ) [post_type] => post [post_author] => 2 [tax_input] => Array ( [category] => Array ( [0] => 25 [1] => 3 ) [post_tag] => Array ( [0] => 4 ) [post_format] => Array ( ) ) )