امیرحسین فتحی  بعد از جلسه هیات مدیره در پاسخ به
سوالی درباره جلسه کمیته فنی باشگاه استقلال گفت: فردا جلسه کمیته فنی
باشگاه استقلال با حضور خود جناب آقای شفر برگزار می‌شود و آنجا صحبت‌های
فنی مطرح می‌شود. نتیجه جلسه هم از …