خبرخوان استقلال تهران – برگه 4126 – خبرخوان , استقلال, فوتبال, باشگاه استقلال, فرهاد مجیدی, منصوریان, لیگ برتر, نتایج فوتبال

  جدیدترین اخبار باشگاه استقلال

قلعه‌نویی: می‌دانم چه کسانی از باخت تیم ملی امید خوشحالند 0

قلعه‌نویی: می‌دانم چه کسانی از باخت تیم ملی امید خوشحالند

www.isport.ir http://www.isport.ir/fa/content/176145/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF ...
برزای: ناراحتم که در تیم ملی نیستم، برای امیدها دعا کنیم 0

برزای: ناراحتم که در تیم ملی نیستم، برای امیدها دعا کنیم

www.isport.ir http://www.isport.ir/fa/content/176151/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 ...
حضورم به نفع فوتبال نباشد، نمی مانم کفاشیان: از ممنوع‌ التصویری‌ ام استقبال می‌ کنم 0

حضورم به نفع فوتبال نباشد، نمی مانم کفاشیان: از ممنوع‌ التصویری‌ ام استقبال می‌ کنم

www.varzesh3.com http://www.varzesh3.com/news/1297162/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85 ...