روزنامه استقلال – خبرخوان استقلال تهران

روزنامه استقلال

مشکل قسمت اخبار و خبر از تیم های دیگر حل شد!

آپدیت هر روز صبح ساعت ۹تا 12 صورت میگیرد

قابلیت زوم در ورژن جدید برنامه اضافه گردید.

لطفا برای بروزرسانی روزنامه ها دکمه ” نو سازی ” را بزنید

.
روزنامه استقلال جوان امروز :

روزنامه استقلال جوان + روزنامه استقلال جوان

=====================================

روزنامه های دیگر ورزشی :

روزنامه همشهری ورزشی + روزنامه همشهری ورزشی

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه هدف + عناوین روزنامه هدف. 

روزنامه گل+ عناوین روزنامه گل. 

روزنامه ابرار+ عناوین روزنامه ابرار. 

روزنامه شوت+ عناوین روزنامه شوت.

|